Evakuacinis PE 2.2PE

  • skirtas dvivėrėms medinėms ir metalinėms durims
  • Fiksavimas– evakuacinio išėjimo komplektas testuotas pagal EN 1125 standartą
  • skirtas priešgaisrinėms –priešdūminėms durims
  • testuota pagal CE
  • PE 2PE – paaiškinimas: PE- evakuacinis išėjimas,  pirmas dvejetas – dvivėrės durys, antras dvejetas- evakuacija vyksta per  aktyvias ir pasyvias duris, P-evakuacinė nulenkiama svirtis, E – evakuacinė funkcija E
  • PAF E veikimas: aktyvi durų varčia-užrakinus duris, iš išorės – įeiti negalima. Esant stabiliam bumbului, įeiti negalima net ir pro neužrakintas duris, nes negalime pasukti bumbulo ir įtraukti rankenos liežuvėlio į spyną, t.y. iš staktos plokštelės. Pasukus cilindrą 90°, liežuvėlis įlenda į spyna ir patraukus už  bumbulo  atidarome duris.  Esant užrakintoms durims, nuspaudus vidinėje durų pusėje  evakuacinį strypą, spyna privalo atsirakinti automatiškai ir žmonės išbėgti pro duris. Pasyviosios durų varčia- nuspaudus evakuacinį strypą, fiksatoriai įtraukiami į vidų, durys atsilaisvina ir žmonės gali išbėgti iš pastato
  • PE – evakuacinė nulenkiama svirtis su panikine spyna PAF E