Evakuacinis PE 2.2PD

  • skirtas dvivėrėms medinėms ir metalinėms durims
  • Fiksavimas– evakuacinio išėjimo komplektas testuotas pagal EN 1125 standartą
  • skirtas priešgaisrinėms –priešdūminėms durims
  • testuota pagal CE
  • PE 2.2PD – paaiškinimas: PE- evakuacinis išėjimas medinėms ir metalinėms durims, pirmas dvejetas – dvivėrės durys, antras dvejetas- evakuacija vyksta per aktyvias ir pasyvias duris, P-evakuacinė nulenkiama svirtis, D – evakuacinė funkcija D
    • PAF D veikimas: vidinėje durų pusėje montuojami evakuaciniai strypai, o iš lauko pusės montuojama palenkiama rankena, kurios laisvi galai turi būti nukreipti į durų plokštumą tam, kad būtų išvengta atsitiktinio užsikabinimo už praeivių rūbų. Išorinėje durų pusėje sumontuota nulenkiama rankena, neleidžia įeiti į pastatą, esant užrakintoms durims, bet ,esant atrakintoms durims, žmonės gali įeiti iš lauko pusės į pastato vidų.  Esant užrakintoms durims, nuspaudus vidinėje durų pusėje  evakuacinį strypą, spyna privalo atsirakinti automatiškai ir žmonės išbėgti pro duris. Pasyviosios durų varčios- nuspaudus evakuacinį strypą, fiksatoriai įtraukiami į vidų, durys atsilaisvina ir žmonės gali išbėgti iš pastato
    • PD – evakuacinė nulenkiama svirtis su panikine spyna PAF D versina