Evakuacinis PEE 2.2PB

  • skirtas dvivėrėms profilinėms durims
  • Fiksavimas– evakuacinio išėjimo komplektas testuotas pagal EN 1125 standartą
  • – skirtas priešgaisrinėms –priešdūminėms durims
  • – testuota pagal CE
  • PEE 2.2PB – paaiškinimas: PEE- evakuacinis išėjimas profilinėms durims, pirmas dvejetas – dvivėrės durys, antras dvejetas- evakuacija vyksta per aktyvias ir pasyvias duris, P-evakuacinė nulenkiama svirtis, B – evakuacinė funkcija B
  • PAF B veikimas: aktyviosios durų varčios- išorinėje durų pusėje pasukus raktą 360°, užblokuojame rankeną ir pro duris nebeįeisime, nors cilindro liežuvėlis ir lieka spynoje.  Antrą kartą pasukus raktą 360° rakinimo krytimi , durys visiškai užsidaro (abu spynos  liežuvėliai sulenda į durų staktos plokštelę).   Vidinėje durų pusėje, nuspaudus rankeną ( ji įtraukia cilindro liežuvėlį į spyną), visada durys atsidaro ir žmonės gali išeiti. Užsidarius durims po išėjimo/išbėgimo, išorinėje durų pusėje rankena lieka užblokuota, t.y. nuspaudus rankeną, durys neatsidaro, nors cilindro liežuvėlis yra atidaroje padėtyje (jis lieka įtrauktas į spyną). Pro duris galime įeiti tik pasukus raktą atidarymo kryptimi, atjungus rankenos blokavimo mechanizmą.  Užsidarius durims ir užrakinus duris, t.y. pasukus raktą uždarymo kryptimi 360°, durys užrakinamos ir pro jas negalima įeiti. Pasyviosios durų varčios- nuspaudus evakuacinį strypą, fiksatoriai įtraukiami į vidų, durys atsilaisvina ir žmonės gali išbėgti iš pastato
  • PB – evakuacinė nulenkiama svirtis su panikine spyna PAF B