Kilus gaisrui žmonės puola į paniką, elgiasi neracionaliai, todėl  svarbu, kad pastate būtų ne tik evakuaciniai išėjimai, bet ir tai, kad juos būtų nesudėtinga atidaryti.

Įrengiant pastatus ypatingas  dėmesys turi būti skiriamas ne tik priešgaisrinėms medžiagoms, durims, bet ir  evakuacinėms sistemoms, nes tai susiję su žmonių gyvybės išsaugojimu. Pastatuose, kuriuose yra arba susirenka daug žmonių, pvz., dideli administraciniai pastatai, ligoninės, kino teatrai, klubai, sporto arenos, mokyklos, prekybos centrai, evakuaciniai  įrenginiai turi būti lengvai pastebimi, paprastai ir lengvai atidaromi, net kilus panikai. Kai patalpose yra nedaug žmonių ir  jie žino patalpų išplanavimą, evakuacinius kelius ir net evakuacinių įrenginių veikimo būdus, panikos galime išvengti, bet evakuacinio išėjimo užraktai iš vidinės durų pusės turi visada atsidaryti, net ir tuo atveju, kai spyna užrakinta.

Norint išvengti įvairių evakuacinių sistemų interpretavimo variantų, Europos Sąjungoje buvo priimti  vieningi reikalavimai ir  normos.  Priešgaisrinėse-evakuacinėse duryse turi būti speciali evakuacinė sistema, kurią  galėtų atidaryti žmonės neturintys jokių specialių žinių ir nenaudojantys jokių pagalbinių priemonių. Evakuaciniams ir avariniams išėjimams  keliami skirtingi reikalavimai, todėl ir nustatytos normos yra skirtingos.

Spynos patalpoms, kuriose yra iki 150 žmonių

Pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 150 žmonių, nėra pašalinių asmenų judėjimo, o viduje esantys žmonės žino evakuacinio išėjimo veikimo principą,  naudojama evakuacinė spyna su rankenomis. Šios spynos turi atitikti ES normos  EN 179 reikalavimus. Evakuacinės spynos turi turėti CE ženklą, sertifikatą, kuris nurodo, pagal kurį standartą pagaminta spyna.  Spynos atrakinimas negali būti priešingas evakuacinio išėjimo krypčiai, t.y. po rankenos nulenkimo žemyn durys turi atsidaryti lengvai, be jokio pasipriešininmo ir būtinai į lauko pusę, kad bėgant nesusidarytų didžiulės spūstys.

Architektai ir projektuotojai turėtų atkreipti dėmesį į naujus keliamus reikalavimus rankenoms, t.y. minimalus rankenos ilgis – 120 mm, plotis – 18 mm, atstumas tarp durų ir rankenos – 30 mm,  rankenos laisvasis galas būtinai turi būti užlenktas, nukreiptas į durų plokštumą tam, kad atsitiktinai neužsikabintų žmonių rūbai.

Duryse galima naudoti tiktai tarpusavyje suderintas dalis, t.y. visos evakuacinio komplekto sudedamosios turi būti sertifikuotos kaip komplektas.  Sertifikato turėtojas-gamintojas visada yra atsakingas už sertifikavimą ir žymėjimą pagal EN 179 reikalavimus, o tiekėjas, išrašydamas atitikties deklaraciją sertifikato pagrindu,  yra atsakingas už teisingą evakuacinės sistemos komplektaciją, kuri patiekiama durų gamintojui ar pardavėjui. Gamintojas gali montuoti tik sertifikuotuotus  evakuacinius komplektus, o ne atskiras, nors ir sertifikuotas sudedamąsias dalis.

Sistema dideliems žmonių būriams

Kryptinė spyna, turinti du liežuvėlius (rankenai ir cilindrui). Rankenos liežuvėlis yra stabilus, nesivarto.
Kryptinė spyna

Aptarsime evakuacinę sistemą pagal EN 1125. Ji naudojama visuomeniniuose pastatuose, kuriuose yra daugiau nei 150 žmonių, visiškai nežinančių evakuacinių durų ir juose įmontuotų sistemų veikimo, kuriuose vyksta nuolatinis judėjimas.  Vietoj rankenų naudojamas nulenkiamas arba spaudžiamas strypas, kuris prisisuka prie durų plokštumos iš vidinės pusės. Nuspaudus strypą bet kurioje jo vietoje (naudojant 80N ir 220N jėgą), užrakintos durys lengvai atsidaro. Horizontalaus strypo ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 60 proc. durų pločio.  Maksimalus vienvėrių durų plotis -1300 mm, o aukštis – 2500 mm. Didesni durų gabaritai standartuose nenumatyti, o evakuacinės sistemos didesnėms durims nepritaikytos. Atskirais atvejais, norint išspręsti šią problemą, naudojama papildoma furnitūra.

Dažnai manoma, kad antipanikinę funkciją turi rankenos. Iš tiesų rankenos yra priešgaisrinės, o antipanikinę funkciją turi tik spynos.

Spynos su antipanikine funkcija  yra universalios ir kryptinės (dešininės arba kairinės, priklauso nuo durų atidarymo krypties).

Universali spyna

ES normos pažymi, kad panikinės spynos liežuvėlis negali vartytis, t.y. negali keisti krypties.  Jis turi būti stabilus. Todėl ir yra dviejų rūšių spynos: universalios, kai spynos liežuvėlio kryptis nustatoma verčiant pačią spyną ir kryptinės –  dešininės arba kairinės spynos.

Kryptinė spyna, turinti du liežuvėlius (rankenai ir cilindrui).  Rankenos liežuvėlis yra stabilus, nesivarto.

Universali  spyna. Spynos liežuvėliai yra viduryje spynos plokštelės, todėl  dešininę ar kairinę kryptį gauname vartant spyną.
Evakuacinių – panikinių spynų yra kelių rūšių, t.y. PAF B, PAF C, PAF D, PAF E. Trumpai aptarsime jų veikimą ir paskirtį.

Evakuacinės panikinės spynos su PAF E funkcija veikimas

 

Evakuacinės panikinės spynos su PAF E funkcija veikimas

Prie šios spynos komplektuojamos priešgaisrinė rankena (pagal EN 179) ar evakuacinis strypas (pagal EN 1125) iš vidaus , o bumbulas – iš išorės (lauko arba koridoriaus). Užrakinus duris iš išorės – įeiti negalime. Esant stabiliam bumbului, įeiti negalima net ir pro neužrakintas duris, nes negalime pasukti bumbulo ir įtraukti rankenos liežuvėlio į spyną, t.y. iš staktos plokštelės.  Pasukus cilindrą 90°, liežuvėlis įlenda į spyną ir patraukus už  bumbulo  atidarome duris. Gaisro atveju, jei durys užrakintos, nuspaudus  iš vidaus rankeną ar evakuacinį strypą, užrakintos durys lengvai atsidaro.

Evakuacinės panikinės spynos su PAF D funkcija veikimas

 

Evakuacinės panikinės spynos su PAF D funkcija veikimas
Evakuacinės panikinės spynos su PAF D funkcija veikimas

Prie šios spynos komplektuojamos priešgaisrinė rankena (pagal EN 179) ar evakuacinis strypas (pagal EN 1125) iš vidaus ir rankena – iš išorės. Pro neužrakintas duris mes galime įeiti iš išorės ir išeiti iš vidaus, nuspaudus rankenas. Užrakinus duris iš išorės, nuspaudus rankeną įeiti negalime,  iš vidaus, nuspaudus rankeną ar evakuacinį strypą, užrakintos durys lengvai atsidaro. Reikia nepamiršti, kad montuojant  spyną su PAF D funkcija, turime naudoti dviejų dalių antipanikinį strypą, kuris leidžia pro užrakintas duris išeiti iš vidaus. Išėjus pro duris iš vidaus, durys atsirakina ir lieka atrakintos. Norint, kad veiktų PAF D funkcija, būtina duris užrakinti.
Antipanikinis dviejų dalių strypas.

Evakuacinės panikinės spynos su PAF C funkcija veikimas

Prie šios spynos komplektuojamos priešgaisrinė rankena (pagal EN 179) ar evakuacinis strypas (pagal EN 1125) iš vidaus ir rankena  – iš išorės. Prie rankenų naudojamas dviejų dalių panikinis strypas.  Išorinėje durų pusėje nuspaudus rankeną, negalime įeiti, net kai durys neužrakintos. Pasukus raktą 360° rakinimo krytimi, durys visiškai užrakinamos (abu spynos liežuvėliai užsifiksuoja staktos plokštelėje). Vidinėje durų pusėje, nuspaudus rankeną, užrakintos durys visada atsidaro ir žmonės gali išeiti. Kai žmonės išeina ir durys užsidaro, išorėje jos lieka atrakintos (cilindro liežuvėlis lieka įtrauktas spynoje), bet nuspaudus rankeną neatsidaro, nes dvigubas panikinis strypas nulenkus rankeną neleidžia įtraukti rankenos liežuvėlio į spyną.  Norint įeiti pro duris, reikia turėti raktą, kurį įkišus į cilindrą ir pasukus 180° atidarymo kryptimi, pro duris galima įeiti. Durims užsidarius ir jas užrakinus, grįžtame į pradinę veikimo padėtį.

Evakuacinės panikinės spynos su PAF B funkcija veikimas

Evakuacinės panikinės spynos su PAF B funkcija veikimas
Evakuacinės panikinės spynos su PAF B funkcija veikimas

Prie šios spynos komplektuojamos priešgaisrinė rankena (pagal EN 179) ar evakuacinis strypas (pagal EN 1125) iš vidaus ir rankena  – iš išorės. Prie rankenų naudojamas dviejų dalių panikinis strypas. Kai durys neužrakintos, galime įeiti /išeiti iš abiejų durų pusių.

Išorinėje durų pusėje pasukus raktą 360°, užblokuojame rankeną ir pro duris nebeįeisime, nors cilindro liežuvėlis ir lieka spynoje.  Antrą kartą pasukus raktą 360° rakinimo krytimi, durys visiškai užsidaro (abu spynos  liežuvėliai sulenda į durų staktos plokštelę). Vidinėje durų pusėje, nuspaudus rankeną (ji įtraukia cilindro liežuvėlį į spyną), visada durys atsidaro ir žmonės gali išeiti. Užsidarius durims po išėjimo/išbėgimo, išorinėje durų pusėje rankena lieka užblokuota, t.y. nuspaudus rankeną, durys neatsidaro, nors cilindro liežuvėlis yra atidaroje padėtyje (jis lieka įtrauktas į spyną). Pro duris galime įeiti tik pasukus raktą atidarymo kryptimi, atjungus rankenos blokavimo mechanizmą.  Užsidarius durims ir užrakinus duris, t.y. pasukus raktą uždarymo kryptimi 360°, durys užrakinamos ir pro jas negalima įeiti.

Atsidarykite žemiau esantį failą  ir pažiūrėkite, kaip veikia visos paniko funkcijos praktiškai. http://www.eco-schulte.de/site/index.php?article_id=141&clang=1

Reikia žinoti, kad techniniai sprendimai avariniams ir evakuaciniams išėjimams yra skirtingi, todėl būtina numatyti visas galimybes, kad sumažėtų rizika ir būtų išsaugotos žmonių gyvybės. Į tai reikia atsižvelgti planuojant bei pripažįstant objektus tinkamais eksploatuoti.

Birutė Bagvilienė, UAB Spynų arsenalas

 

Parašykite komentarą